durbal ko na sataiye or Do not oppress the poor and weak by kabir

Durbal Ko Na Sataiye Do Not Oppress The Poor And Weak

DURBAL KO NA SATAIYE, JAKI MOTI HAAY MARI KHAL KI SAANS SE, LOH BHASAM HO JAAYE DO NOT […]

Durbal Ko Na Sataiye Do Not Oppress The Poor And Weak Read More ยป